ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για την επιχείρηση μας η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αυτονόητη δέσμευση που λαμβάνουμε έναντι των χρηστών και των πελατών μας προκειμένου να προστατεύσουμε την ιδιωτική και επιχειρηματική ζωή του ατόμου στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) ώστε να διασφαλίσουμε  την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των πελατών και των χρηστών μας.

Με την παρούσα “Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” επιθυμούμε να περιγράψουμε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε και το που αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η επιχείρηση μας δια του ηλεκτρονικού της καταστήματος εκθέτει και εμπορεύεται/πωλεί λευκά είδη, κουρτίνες (πτυχωτές, διχτυωτές, βολαν κ.ο.κ.), έπιπλα, φωτιστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, είδη κλωστοϋφαντουργίας και υφάσματα για γυναικεία ένδυση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η παρούσα δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων που εμπορευόμαστε/πωλούμε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop).

1. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της επιχείρησης μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την επιχείρηση μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης μας.

2. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο μας  https://www.romaiou.gr/ . Η επιχείρηση μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την εταιρία μας, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστότοπων τρίτων μερών και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την επεξεργασία δεδομένων από τρίτους η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

3. Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Η πώληση των προϊόντων που παρέχονται από την επιχείρηση μας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας με τον πελάτη ή τον χρήστη της ιστοσελίδας μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν του πελάτη ή του χρήστη στο διαδικτυακό τόπο https://www.romaiou.gr/ να δηλώνονται τα αληθή προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά κατωτέρω.

Με την εγγραφή του χρήστη ή/και του πελάτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση μας χορηγείται παράλληλα η συναίνεση του για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή αν λάβουμε νέα ρητή και σαφή άδεια του υποκειμένου.

Η επιχείρηση μας συλλέγει δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος και για να προσφέρει στους πελάτες της τις αιτούμενες υπηρεσίες όπως η πώληση και παράδοση προϊόντων. Η εν λόγω συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο.

Άμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας, όπως συμβαίνει με την εγγραφή ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Έμμεση συλλογή δεδομένων

Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση της ιστοσελίδας μας και έχουν άμεση συνάφεια με τον τρόπο που ο πελάτης πλοηγείται εντός αυτής. Τέτοιου είδους συλλογή γίνεται με την χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies (ενδεικτική αναφορά).

Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή ενημέρωση από την επιχείρηση μας, για την ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική η προηγούμενη αποδοχή του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουμε είναι και τα εξής:

Κατά την εγγραφή φυσικών προσώπων (μελών) και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προϊόν (χωρίς εγγραφή)

Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των χρηστών μας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου τους και την διεύθυνση τους.

Κατά την εγγραφή επιχείρησης

Συλλέγουμε την επωνυμία της επιχείρησης, την δραστηριότητα της, τον Α.Φ.Μ. της, την Δ.Ο.Υ. που ανήκει και την διεύθυνση της, καθώς και το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θα επικοινωνούμε για λογαριασμό της επιχείρησης.

Κατά την εγγραφή είτε επιχείρησης είτε φυσικού προσώπου συλλέγουμε επίσης όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. (Διαπιστευτήρια)

Μέσω του ιστοτόπου μας https://www.romaiou.gr/ διατίθενται προϊόντα προς πώληση. Προς τούτο, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος, εμφανίζονται τα τραπεζικά ιδρύματα που συνεργάζεται η επιχείρηση μας καθώς και οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτουμε σε αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα. Εν συνεχεία μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή με μεταφορά χρημάτων από την ιστοσελίδα του τραπεζικού ιδρύματος που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας σε εμάς. Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει κανένα στοιχείο από εσάς και η διαδικασία ολοκληρώνεται από το τραπεζικό ίδρυμα που συνεργάζεστε κατά την διαδικασία και την πολιτική απορρήτου που σας ενημερώνει στην ιστοσελίδα της η τράπεζα σας.

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προώθηση των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων.

Για τη βελτίωση και εξατομίκευση των υπηρεσιών της που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

– Για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων της, όπως την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη και την εκτέλεση παραγγελίας, την παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα μας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, τη διαχείριση των οφειλών σας, την πραγματοποίηση επιστροφών και την επιστροφή προϊόντων.

Για την επικοινωνία με τους χρήστες και πελάτες της, με σκοπό την εμπορική προώθηση προϊόντων, την ενημέρωση προσφορών και γενικότερα την προώθηση των προϊόντων της ως τέτοιας νοούμενης και της επικοινωνίας διαφημιστικού υλικού (οι προαναφερθέντες σκοποί τίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεφωνική συνδιάλεξη.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση μας διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop) και για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα σας συλλέγονται από τους υπαλλήλους μας με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα μας ή την αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.

Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα που συλλέγουμε τα μοιραζόμαστε μόνο με τους αναγκαίους για την εκτέλεση της παραγγελίας υπαλλήλους μας, καθώς και τρίτους συνεργαζόμενους με εμάς, όπως είναι η εταιρία που πραγματοποιεί τις παραδόσεις των παραγγελιών σας (εταιρία ταχυμεταφορών – courier).

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση μας  ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από σχετική συγκατάθεση σας, με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή υπηρεσίας, όπως η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων σας που αποστέλλονται στη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών.

Η επιχείρηση μας χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και συμπεριλαμβάνει τις ίδιες, με τις αναφερόμενες στην παρούσα Δήλωση, απαιτήσεις στους τρίτους – παρόχους υπηρεσιών- που συνεργάζονται μαζί της.

Η επιχείρηση μας δύναται να αποκτήσει πρόσβαση, να μεταφέρει, να αποκαλύψει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο όπως στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή στα πλαίσια διενεργούμενης νομικής διαδικασίας.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα

Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει όπως τα στοιχεία πελάτη – μέλους, επικοινωνίας, συναλλαγών, χρέωσης, αποστολής, μόνο για το σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης. Επίσης, η επιχείρηση μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο ύστερα από αίτημα ή με συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Δεδομένα, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων τηρούνται από την επιχείρηση μας στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση μας είναι παραμετροποιημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

5. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Ο πελάτης ή ο χρήστης μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μπορεί να αποστείλει προς την επιχείρηση μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@romaiou.gr και να αιτηθεί να του χορηγηθεί ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται από εμάς, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Στο μήνυμα αυτό ο πελάτης ή ο χρήστης της επιχείρηση μας θα πρέπει να επισυνάπτει αντίγραφου του Δελτίου Αστυνομικής του ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην επιχείρηση μας μέσω του https://www.romaiou.gr/, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν,  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα πελατών και χρηστών

Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε μεταγενέστερο της εγγραφής σας χρόνο μπορείτε να μας ειδοποιήσετε σχετικά ώστε να προβούμε σε διόρθωση προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αναγράφονται με ανακριβή τρόπο ή λανθασμένα.

  Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Παρά το αίτημα σας, ορισμένα δεδομένα πιθανόν να μην είναι δυνατό να διαγραφούν και η διαγραφή να εκτελείται ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.

Δικαίωμα δέσμευσης των προσωπικών δεδομένων σας: Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο θα δεσμεύσουμε τα δεδομένα σας. Η επεξεργασία των δεσμευμένων δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έχει διενεργηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας παραμένει ανεπηρέαστη.

Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

6. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, μεταβολή, κακή χρήση, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Οι συνεργάτες μας επίσης έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με τις παρούσες διατάξεις.

7. Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter)

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε συνδρομητές στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter). Θα σας αποστείλουμε Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, εφόσον προβείτε προηγουμένως στην ακόλουθη ενέργεια, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) – μήνυμα, με το οποίο θα μας επιβεβαιώσετε ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας λήψης Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αποφασίσετε εκ των υστέρων να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία της επιχείρησης μας, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τη λήψη Ενημερωτικού Δελτίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) πραγματοποιείται μέσω του αναγραφόμενου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link).

Το ως άνω ενημερωτικό υλικό (newsletter) θα το λαμβάνετε για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση μας έχει τη συγκατάθεσή σας, δηλαδή εωσότου μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

8. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η επιχείρηση μας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η επιχείρηση μας θα σας ειδοποιεί είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η επιχείρηση μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

9. Επικοινωνία

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΥΑ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Υψηλάντου αριθμ. 141, Τ.Κ. 18535, με Α.Φ.Μ. 121287011 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά και τηλ. 210 4212288 και 210 4227625. Η επιχείρηση μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) για την επιχείρηση μας, είναι ο κ. Αριστείδης Ρωμαίος και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@romaiou.gr

Η επιχείρηση μας έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι , “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην επιχείρηση μας.

Καλάθι

loader