ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ταυτότητα επιχείρησης

Ο ιστότοπος https://www.romaiou.gr/ αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της επιχείρησης  μας, ήτοι της ατομικής επιχείρησης ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΥΑ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, που Πειραιά επί της οδού Υψηλάντου αριθμ. 141, Τ.Κ. 18535, με Α.Φ.Μ. 121287011 της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά και η επιχείρηση μας είναι η νόμιμη κάτοχος και διαχειρίστρια του παρόντος ιστοτόπου. Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την έκθεση και την πώληση των αγαθών που εμπορεύεται η εταιρία μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας μπορείτε είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση info@romaiou.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625.

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας να δεσμευθείτε με τους εν λόγω Όρους καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολό τους.

2. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της επιχείρησης μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την επιχείρηση μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.

Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης μας. Δύναται, ωστόσο, ο χρήστης να εκτυπώσει, αντιγράψει ή φορτώσει (download) τα περιεχόμενα για προσωπική (μη εμπορική) χρήση.   

3. Προστασία ανηλίκων και ατόμων που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με την ρητή συγκατάθεση και την επίβλεψη των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά τους. Σε περίπτωση χρήσης της Ιστοσελίδας από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνον οι κηδεμόνες αυτών ή οι ασκούντες την επιμέλεια τους.

4. Τροποποιήσεις

Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, υπηρεσίες και γενικότερα στο υλικό και σύνολο του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας, καθώς και να τερματίσει τη λειτουργία αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Περαιτέρω, η επιχείρηση μας μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους εν λόγω όρους χρήσης και οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα είναι ενεργές από τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθούν σε αυτήν την Ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η συνέχιση της χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας δηλώνει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων.  Για τους παραπάνω λόγους προτρέπουμε τους χρήστες της Ιστοσελίδας να πραγματοποιούν τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις των  Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων χρήσης δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση ή παραλαβή παραγγελίες.

5. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί στον χρήστη από την χρήση γενικότερα του δικτυακού χώρου ή για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στον επισκέπτη κατά την πρόσβαση και περιήγηση του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σχετίζονται αποκλειστικά με πράξεις ή παραλήψεις τρίτων ή με την λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας να είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.

Αναφορικά με τα πωλούμενα από την επιχείρηση μας προϊόντα μέσω του ιστοτόπου https://www.romaiou.gr/ , η έκθεση των προϊόντων αυτών ενέχει θέση πρόσκλησης της επιχείρησης μας προς τους πελάτες/χρήστες της με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης πώλησης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση μας σχετικά με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα ή και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Η επιχείρηση μας μέσω της έκθεσης προϊόντων στο ηλεκτρονικό της κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών. Σε περίπτωση όμως έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, η επιχείρηση μας δεσμεύεται για την άμεση και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενημέρωση του πελάτη/χρήστη του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τυχόν διασυνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες προσφέρονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως έγκρισή τους. Η επιχείρηση μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω ιστοσελίδων, όπως π.χ. για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού αυτές είναι πέραν του πεδίου ελέγχου της. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση, μελέτη και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης τέτοιων ιστοσελίδων.

6. Ευθύνη Χρήστη

Με την παρούσα ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας https://www.romaiou.gr/ αποδέχεται ότι δεσμεύεται να κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους εν λόγω όρους χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης μας.

Συγκεκριμένα οι χρήστες του ιστοτόπου μας αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της επιχείρησης μας ενδεικτικά για:

α) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο,

β) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλους τρόπους περιεχομένου που δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα από το νόμο ή καταρτισθείσα σύμβαση (όπως ενδεικτικά εμπιστευτικές πληροφορίες κάθε είδους ή πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή πληροφορίες που εμπεριέχονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ή περιεχομένου το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα),

γ) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο υλικού που έχει δημιουργηθεί για την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά είναι οι ιοί ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα ή λογισμικό, που δύναται να βλάψει ή να διακόψει ή να καταστρέψει τη λειτουργεία αρχείων ή προγραμμάτων, οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

δ) την εγκατάσταση και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε διαφήμισης ή ανεπιθύμητα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

ε) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

στ) την δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, απειλή ή παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων,

ζ) την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου και

η) τη χρήση του ιστοτόπου με σκοπό την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση του εθνικού ή διεθνούς δικαίου

Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης μας επηρεάζοντας με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκαλώντας οποιασδήποτε φύσης βλάβη στην επιχείρηση.

Τέλος, οφείλετε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο όπως και να προβαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού σας μυστικού κωδικού ασφαλείας (password).

7. Προϊόντα και πληροφορίες

H επιχείρηση μας παρέχει στον χρήστη πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί και εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα https://www.romaiou.gr/, όπως αυτά έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση μας από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή έκαστου προϊόντος. Η επιχείρηση μας δεσμεύεται ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητα των προϊόντων αυτών. Όλες οι παρεχόμενες στον χρήστη πληροφορίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν τεθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί από τους κατασκευαστές/προμηθευτές των προϊόντων και επιφυλασσόμαστε για τυχόν λάθη που έχουν προκύψει εκ παραδρομής στην περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών.

Η επιχείρηση μας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού για την ορθή πληροφόρηση σας, ως προς τη διαθεσιμότητα των εκτιθέμενων προϊόντων, των χαρακτηριστικών τους, των χρόνων παράδοσης ή παραλαβής τους και οτιδήποτε αφορά την ομαλή και ταχεία εξυπηρέτηση σας. Οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία οφείλεται, κατά περίπτωση, στον αναγκαίο χρόνο ενημέρωσης του συστήματος μας, σε αυξημένη ζήτηση προϊόντων, σε τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία ή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας και σίγουρα σε μη εσκεμμένη ενέργεια της επιχείρησης μας.

Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην επιχείρηση μας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, καθώς και τυχόν συμπληρωματικών εξόδων που βαρύνουν τον πελάτη (π.χ. έξοδα αποστολής). Μετά την πώληση και την επιτυχή παράδοση των προϊόντων στον πελάτη ή την παραλαβή τους από τον πελάτη, η επιχείρηση μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή καταστροφή τους. Ο πελάτης κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχει παραγγείλει πρέπει να ελέγχει αυτά και να διαπιστώνει την κατάσταση τους, ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.

8. Πολιτική Παραγγελιών

Προτού ο πελάτης οριστικοποιήσει οποιαδήποτε παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω του καλαθιού αγορών έχει την δυνατότητα να την τροποποιήσει ειδικότερα, επιλέγοντας το Καλάθι Αγορών ο πελάτης έχει δυνατότητα να αφαιρέσει οποιοδήποτε προϊόν έχει τοποθετήσει σε αυτό, καθώς και να τροποποιήσει την ποσότητα των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας κάποιο από αυτά.

Περαιτέρω, ο πελάτης μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, εωσότου αυτή να ετοιμαστεί και προτού αποσταλεί από την εταιρία μας για παράδοση σε αυτόν, ή παραληφθεί από τον πελάτη από το κατάστημα μας, έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία επικοινωνώντας με την εταιρία μας είτε τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@romaiou.gr .   Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί από την επιχείρηση μας για αποστολή στην διεύθυνση που ο πελάτης έχει επιλέξει, δεν καθίσταται δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση.

9. Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Συγκεκριμένα, ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος να επιστρέψει αυτό στην ίδια ακριβώς κατάσταση που βρισκόταν αυτό όταν το παρέλαβε (καινούριο, αχρησιμοποίητο και χωρίς να έχει διανοιχθεί η συσκευασία του) και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν τη συναλλαγή. Σε κάθε αποστολή που πραγματοποιεί η επιχείρηση μας και εντός του πακέτου μεταφοράς υπάρχει ένα έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από εσάς για την επιστροφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε το έντυπο υπαναχώρησης, μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας click εδώ.

Το κόστος για την επιστροφή προϊόντος μέσω οποιασδήποτε εταιρίας ταχυμεταφοράς ή ταχυδρομείου επιλέξει ο πελάτης/ αποστολέας για επιστροφή στην επιχείρηση μας επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου αυτόν και δεν καλύπτεται από την εμάς. Περαιτέρω, ο πελάτης/αποστολέας έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβη, καταστροφή ή απώλεια που υποστεί το προϊόν κατά την μεταφορά του και μέχρι την παραλαβή του από την επιχείρηση μας.

Για κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, δηλαδή άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, και πριν την παρέλευση της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το έντυπο υπαναχώρησης συμπληρωμένο, και να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας είτε τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@romaiou.gr.

Η επιχείρηση μας, εφόσον δε συντρέχει κάποιος λόγος άρνησης της επιστροφής, θα προβεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος, στην επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για το προϊόν αυτό μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων και Επιστροφή μη παραγγελθέντος προϊόντος

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί κατά την παραλαβή του από τον πελάτη ότι είναι ελαττωματικό ή ότι το προϊόν που του έχει παραδοθεί είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παραγγείλει, δικαιούται να επιστρέψει αυτό στην επιχείρηση μας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με εμάς για τον τρόπο επιστροφής, είτε  τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@romaiou.gr , και το κόστος επιστροφής του επιβαρύνει την επιχείρηση μας.

Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος ή του μη παραγγελθέντος προϊόντος  μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα της επιχείρησης μας που βρίσκεται στον Πειραιά και επί της οδού Υψηλάντου αριθμ. 141, Τ.Κ. 18535.

Η επιστροφή των προϊόντων που θεωρούνται ελαττωματικά όπως και των μη παραγγελθέντων προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτών από τον πελάτη. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να επιστραφούν στην επιχείρηση μας στην άριστη κατάσταση που αυτά βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε (αμεταχείριστα και με τη συσκευασία τους σε άριστη κατάσταση) και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή.

Τα ελαττωματικά προϊόντα αφού παραληφθούν από την επιχείρηση μας και ελεγχθούν από εμάς, θα αντικαθίστανται με νέο ή όμοιο προϊόν. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποίησε την αρχική συναλλαγή (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό).

Αναφορικά με τα μη παραγγελθέντα από τον πελάτη προϊόντα αφού αυτά παραληφθούν από την επιχείρηση μας και ελεγχθεί ότι πράγματι τα προϊόντα αυτά δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα από τον πελάτη, στην περίπτωση αυτή θα εκτελείται εκ νέου η πραγματοποιηθείσα από τον πελάτη παραγγελία με τα προϊόντα που αυτός εξ αρχής είχε επιλέξει και αγοράσει. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την εκτέλεση της παραγγελίας και την παραλαβή του προϊόντος ή των προϊόντων που παρήγγειλε, θα πραγματοποιείται επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης για το προϊόν αυτό με κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

10. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου, την οποία οι πελάτες/χρήστες του https://www.romaiou.gr/οφείλουν να διαβάσουν, πριν κάνουν χρήση του. Σας προτρέπουμε να πραγματοποιείτε τακτικά έλεγχο για τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις της Πολιτικής απορρήτου μας, προκειμένου να είστε ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την περίοδο τήρησής τους, τα δικαιώματά σας και το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για γρήγορη πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου μας κάντε click εδώ.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας είτε τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@romaiou.gr.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο – λοιποί όροι

Οι ως άνω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή τους, διέπονται από το Εθνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς πάντως σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας , εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί ρητά σε αυτή.

Το παρόν αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της ατομικής επιχείρησης ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΥΑ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και του χρήστη.

Ρητά συνομολογείται ότι οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των ως άνω Όρων Χρήσης (καθώς και από την γενικότερη χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη), εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν εξωδικαστικά και φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορία (ειδικά αν αφορά την χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση info@romaiou.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 4212288 και 210 4227625.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι , “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην ατομική επιχείρηση ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΥΑ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ.

Καλάθι

loader